Sunday, February 6, 2011

Banjir di Seri Medan, Parit Ulong.


Bejukungan... bah raminya ai..

Caram rumah


No comments:

Post a Comment